I. REGULAMENT GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

RGPD

 1. Operatorul de date

SC INTERCERAM SRL
545400 Sighișoara , Viilor nr 4
CUI: RO22883115
denumit în continuare ca: Operator de date

Contact cu privire la protecția/prelucrarea datelor: contact@interceram.ro

Telefon +40265770075

 1. Scopul și baza legală a Buletinului Informativ

Cadrul juridic

Scopul prezentului Buletin informativ este stabilirea principiilor, respectiv politicilor pentru protecția și prelucrarea datelor aplicate de Operatorul de date, societatea noastră, în calitate de operator de dat, recunoscând astfel obligativitatea aplicării acestor principii și politici.

Prezentul Buletin informativ conține principiile prelucrării datelor furnizate de către Utilizator prin intermediul paginilor web a Serviciilor. Scopul prezentului buletin informativ este asigurarea drepturilor și dreptului de libertate pentru fiecare persoană în parte, indiferent de naționalitatea sau de reședința acesteia, în special cu privire la respectarea dreptului la confidențialitate cu ocazia prelucrării informatice a datelor cu caracter personal, în cadrul tuturor domeniilor de servicii oferite de Societate (protecția datelor).

Consimțământul cu privire la prelucrarea datelor

În cazul în care persoana vizată va proceda conform celor precizate la punctele II. și III.1 ale prezentului buletin informativ (denumit în continuare: Buletin informativ), persoana vizată acceptă prezentul Buletin Informativ, respectiv își exprimă acordul pentru ca Operatorul de date să țină evidența și să prelucreze datele sale cu caracter personal, pentru scopul și durata stabilite în prezentul Buletin informativ.

Acceptarea prezentului Buletin informativ va avea calitate de consimțământ voluntar, ferm, global și documentat din partea persoanei vizate, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.

Valabilitatea Buletinului informativ nu se extinde la acele servicii și prelucrări (gestionări) de date cu privire la conținuturi publicate de terțe persoane care efectuează publicitate sau prezintă date în diferite alte modalități, pe unele pagini web invocate în Buletinul informativ. De asemenea, în lipsa unor informații contrare, valabilitatea Buletinului informativ nu se extinde la astfel de pagini web, sau la serviciile și prelucrările de date ale altor furnizori, care pot fi contactate utilizând referințele conținute în paginile web aflate sub incidența Buletinului informativ. Cu privire la aceste servicii sunt valabile prevederile cuprinse în buletinul informativ privind protecția datelor ale furnizorilor terți de servicii, respectiv Operatorul de date nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru aceste prelucrări de date.

 1. Date tehnice, module cookie, adresă IP

Operatorul paginii web www.interceram.ro/: Interceram SRL.

Pagina web va fixa adresa de internet (adresa IP) a calculatorului persoanei vizate. Aceste date nu vor fi legate cu alte date cu caracter personal, și nu permit identificarea persoanei vizate. Adresele IP servesc, în exclusivitate, scopurilor statistice.

Pagina noastră web va colecta automat datele conținute de modulele cookie.

Modulele cookie sunt pachete de informații alfanumerice cu conținuturi variabile, care se află pe calculatorul vizitatorului. În general, conțin originea acestor date, data de expirare și numărul lor de identificare. Aceste pachete de date nu au acces la informațiile stocate pe calculatorul persoanei vizate. Modulele cookie nu prelucrează date cu caracter personal și nu pot fi utilizate în vederea identificării persoanei vizate.

 1. Prevalarea cerințelor de protecția datelor

Pe parcursul activității de prelucrare a datelor, Operatorul de date
• va asigura protecția datelor, de asemenea va lua acele măsuri tehnice și organizatorice, și va implementa acele norme procedurale necesare în vederea respectării prevederilor Legii privind protecția datelor,
• va proteja datele împotriva accesului neautorizat, împotriva modificării, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii datelor, respectiv va proteja împotriva deteriorării accidentale și împotriva inaccesibilității provenite din modificările tehnicii aplicate.

 1. Drepturile persoanei vizate privind prelucrarea de date

Persoana vizată poate solicita Operatorului de date:
a) informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
b) corectarea datelor sale cu caracter personal, respectiv
c) blocarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal – excepție făcând prelucrarea obligatorie a datelor cu caracter personal.

La solicitarea persoanei vizate, Operatorul de date va furniza informații despre datele cu caracter personal ale persoanei vizate prelucrate de către Operatorul de date sau de către un o persoană împuternicită de către Operator potrivit dispoziției acestuia, respectiv va furniza informații despre sursele datelor prelucrate, despre scopul prelucrării de date, despre bazele legale, durata prelucrării de date, despre denumirea, adresa (sediul) persoanei împuternicite de către Operator pentru prelucrarea datelor și despre activitatea acestuia cu privire la prelucrarea datelor, despre circumstanțele, efectele incidentului de încălcarea securității datelor, de asemenea, despre măsurile aplicate în vederea combaterii efectelor acestor incidente, respectiv – în cazul transmiterii (transferului) datelor cu caracter personal ale persoanei vizate – despre bazele legale ale transmiterii datelor personale și destinatarii acestora.

Informațiile furnizate sunt gratuite, în cazul în care persoana vizată, pe parcursul anului în curs, nu a depus solicitare anterioară la Operatorul de date, privind datele similare.

Solicitarea poate fi depusă de către persoana vizată, prin e-mail la adresa de contact. Operatorul va răspunde la solicitarea persoanei vizate în termen de 15 zile de la depunerea cererii.

 1. Prelucrarea și transferul de date

Operatorul de date va asigura punerea la dispoziție a datelor persoanei vizate pentru societatea Datacore Solution S.R.L., Bistrița, str. Aleea Rotundă, nr. 2, având calitatea de persoană împuternicită de operator pentru prelucrarea de date și a cărui cod fiscal este de: RO29508628 (în continuare: persoană împuternicită).

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi prelucrate, stocate și păstrate de către Operatorul de date în concordanță cu scopul prelucrării de date cu caracter personal cuprins în prezentul Buletin informativ. Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentului Buletin informativ, respectiv în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor. Datele cu caracter personal ale persoanei vizate – în lipsa altor obligații legale – nu pot fi transmise (transferate) de către Operatorul de date unei terțe persoane, fără acordul expres, dispus în scris, al persoanei vizate.

II. DISPOZIȚII PRIVIND VIZITATORII

Prin accesarea paginii web, vizitatorul acceptă condițiile cuprinse în prezentul Buletin informativ. Datele cu caracter personal ale vizitatorului nu vor fi prelucrate (gestionate) de către Operatorul de date.

III. NEWSLETTER

 1. Acordul (consimțământul) privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru persoanele care și-au exprimat acordul expres în prealabil, Operatorul de date le va trimite buletine informative electronice privind produsele și serviciile proprii, de pe adresa de e-mail newsletter@interceram.ro.

Persoanele vizate își pot retrage oricând, fără restricții și motivări, gratuit acordul de a primi buletine informative – prin accesarea linkului „dezabonare” sau prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail newsletter@interceram.ro, respectiv prin scrisoare poștală trimisă la adresa societății Interceram S.R.L. (545400 Sighișoara, str. Viilor nr. 4). În acest caz, Operatorul de date nu va mai furniza în continuare buletine informative la adresa persoanei vizate și va lua măsuri ca în termen de 5 zile să fie șterse datele cu caracter personal ale persoanei vizate din evidența Operatorului de date.

 1. Domeniul datelor prelucrate

conform datelor care figurează pe formularul de înscriere

 1. Scopul, durata prelucrării de date cu caracter personal

Scopul Operatorului de date este trimiterea buletinelor informative.

IV Înscrierea la Biblioteca tehnică

 1. Acordul (consimțământul) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul înscrierii la Biblioteca tehnică este descărcarea gratuită a unor informații profesionale (de specialitate) și ale Fișelor tehnice de securitate realizate pentru produsele comercializate de către societatea Interceram S.R.L. Biblioteca tehnică poate fi accesată, în exclusivitate, de către utilizatorii înregistrați. Dezabonarea se poate efectua prin trimiterea unei scrisori electronice la adresa de e-mail contatc@interceram.ro, respectiv printr-o scrisoare poștală trimisă societății Interceram S.R.L. la adresa (545400 Sighișoara, str. Viilor nr. 4). În acest caz, Operatorul de date se va îngriji, ca în termen de 5 zile de la data depunerii cererii să fie șterse datele cu caracter personal ale persoanei vizate din evidența Operatorului de date. Ulterior acesteia, persoana vizată nu va mai putea accesa datele conținute de Biblioteca tehnică, până la o nouă înregistrare.

 1. Domeniul datelor prelucrate

conform datelor care figurează pe fișa de înscriere

 1. Scopul, durata prelucrării de date cu caracter personal

Scopul Operatorului de date este accesarea unor conținuturi de date speciale.

Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal ale persoanei vizate până la ștergerea acestora, la solicitarea persoanei vizate.

În cazul în care persoana vizată solicită ștergerea datelor sale cu caracter personal, Operatorul de date va lua măsuri ca în termen de 5 zile aceste date să fie șterse.

V. Modificarea Buletinului informativ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date își rezervă dreptul, ca printr-o decizie unilaterală, să modifice prevederile prezentului Buletin informativ. Printr-o accesare imediat ulterioară, Utilizatorul va accepta dispozițiile valabile ale Buletinului informativ. Nu este necesară solicitarea unor acorduri suplimentare ale Utilizatorilor.

Prezentul Regulament privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal este valabil începând cu data de 25 mai 2018 și societatea își rezervă dreptul de modificare al acestuia. Asupra eventualelor modificări, persoana vizată poate să obțină informații pe pagina web www.interceram.ro – fără o notificare specială.

 1. Posibilități de revendicare a drepturilor

Pentru orice probleme, constatări legate de operarea de date pot fi contactați și angajații Operatorului de date la adresa de e-mail contact@interceram.ro sau prin telefon la numărul +40265770075. Pentru reclamații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Utilizatorul poate să se adreseze direct către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Publicat și actualizat: 22 mai 2018

Interceram SRL

___________________________________________________________________________