Declarație jurudică / Aviz juridic

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul aviz juridic înainte de utilizarea paginii web. Acest aviz reglementează utilizarea de către dumneavoastră a tuturor materialelor conținute pe pagina web.

Introducere

Prezenta pagină web (excluzând toate paginile web care se vor afișa din conexiuni) este gestionată de societatea Interceram SRL (sediul: 545400, Sighișoara, str. Viilor nr. 4, cod fiscal: RO22883115) (denumită în continuare ca: „Interceram SRL”).

Prezenta pagină web a fost realizată în exclusivitate pentru persoanele care trăiesc în România, astfel toate informațiile legate de produse, servicii și promoții sunt valabile, în exclusivitate, pentru această țară (acest stat).

Prin accesarea paginii web, vă exprimați acordul referitor la obligațiile dumneavoastră cuprinse în prezentul aviz. În cazul în care nu sunteți de acord cu prevederile cuprinse în prezentul aviz, vă rugăm să nu utilizați pagina web. Paginile web ale firme societății Interceram  S.R.L. pot funcționa aplicând alte condiții, astfel trebuie citite condițiile cu privire la fiecare pagină web.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de autor sau licențele, inclusiv, dar nu în exclusivitate, cu privire la textele, ilustrațiile, materiale audio, software și alte materiale conținute de pagina web constituie proprietatea societății Interceram SRL și a societăților afiliate acesteia, sau vor fi publicate pe pagina web în urma autorizației proprietarului corespunzător.

Dumneavoastră aveți dreptul de a tipări unele părți ale paginii web sau de a salva pe hard disk-uri și de a împărtăși cu alte persoane, presupunând că acest lucru îl veți face exclusiv cu caracter informativ. Toate copiile efectuate de dumneavoastră trebuie să conțină următorul aviz juridic: Interceram©Interceram. Toate drepturile rezervate.

Fără aprobarea noastră prealabilă în scris, este interzis pentru dumneavoastră:

  • utilizarea paginii web, respectiv a oricărei părți a paginii web (sau copia acestora) și/sau utilizarea mărcilor conținute de aceasta; și
  • modificarea paginii web (sau oricare parte a acesteia), sau încorporarea acesteia în alte lucrări (de exemplu în materiale tipărite, în bloguri sau pe pagina unei terțe persoane).

Conținut. Conținutul prezentei pagini web a fost alcătuit cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, pagina web funcționează în exclusivitate cu caracter informativ. Societatea Interceram S.R.L. nu garantează corectitudinea, actualitatea și completitudinea conținutului paginii web și nici funcționarea acesteia fără erori, respectiv fără întreruperi.

Responsabilități. În măsura prevăzută de lege, prin prezenta, societatea Interceram S.R.L. – inclusiv societățile afiliate, directorii și angajații acestora – exclude toate răspunderile cu privire la prejudiciile cauzate în mod direct și/sau indirect produse în urma utilizării de către dumneavoastră a paginii web, inclusiv, dar fără a se limita la, toate prejudiciile produse ca urmare a următoarelor:

  • orice activitate efectuată de dumneavoastră în urma eventualelor stimulente determinate prin informațiile publicate pe paginile web;
  • imposibilitatea utilizării paginii web și
  • caracterul incomplet, incorect sau nevalabil al unor informații conținute de pagina web.

Alte pagini web legate prin linkuri de pagina web. Pagina web poate conține trimiteri la alte pagini web (de exemplu: trimiteri, bannere, butoane), care sunt legate de un anumit segment al paginii noastre. Acest lucru nu înseamnă automat că societatea Interceram S.R.L. ar fi în vreo relație cu respectiva pagină web sau cu proprietarii acesteia. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere cu privire la aceste pagini web sau cu informațiile conținute de acestea.

Informații primite. În cazul în care dumneavoastră ne trimiteți informații și materiale, prin aceasta vă exprimați acordul dumneavoastră, ca, după preferința noastră, să utilizăm aceste informații și materiale și confirmați că această utilizare nu încalcă drepturile personale ale altor persoane.

În aceea parte a paginii noastre web unde figurează informații trimise de alți utilizatori, aceste informații nu sunt verificate de noi, respectiv nu ne obligăm la supravegherea acestor informații, și, de asemenea, nu ne asumăm nicio răspundere pentru asemenea informații.

Ne rezervăm dreptul ca, fără notificare prealabilă, potrivit preferințelor noastre, să edităm sau să ștergem de pe pagina noastră aceste informații.

Protecția datelor. Utilizarea datelor cu caracter personal, de exemplu: numele, adresa, se va efectua, în totalitate, conform prevederilor avizului juridic. Vă rugăm să citiți cu atenție conținutul avizului juridic înainte de a pune la dispoziția noastră orice informație.

Contact. În cazul oricăror întrebări sau reclamații privind pagina noastră web, vă rugăm să vă adresați la următoarea adresă: 545400 Sighișoara, str. Viilor nr. 4.

Alte dispoziții

Ne rezervăm dreptul de modificare și de schimbare a prezentului aviz juridic, fără o notificare prealabilă. Pentru prezentul aviz juridic și pentru utilizarea de către dumneavoastră a paginii web sunt competente instanțele și se aplică legislația din România.

___________________________________________________________________________