Aplicarea preparatelor de aur şi platină pe porţelan, porţelan fosfatic şi vitrus, prin pensulare sau pulverizare.

Fabricanţii recomandă şi oferă pentru aplicare pe porţelan, porţelan fosfatic şi vitrus, prin pensulare sau pulverizare preparate de aur şi platină cu un conţinut de până la 12% metal preţios/nobil.  În funcţie de conţinutul de metal nobil şi de grosimea de aplicare a preparatului (lusterului), după ardere, grosimea formată finală a filmului de aur/platină pe suprafaţa ceramicii arse este între 0,05-0,5 mm.

Caracteristicile de calitate cele mai importante ale preparatelor de aur lichide sunt:

Nuanţa de culoare a aurului,

Strălucirea decorului ars de metal preţios

Rezistenţa mecanică şi chimică

Uşurinţa de utilizare (aplicare pe ceramică) (utilizabilitatea) şi utilizarea cu spor.

Domeniul de ardere

Proprietăţile cele mai importante ale preparatelor de aur lichide sunt:

Rezistenţa mecanică a decorului de metal nobil

(vezi datele unor produse în lista de produse)

Rezistenţa chimică

Datele privind rezistenţa la spălare în maşina de spălat vase – sunt doar aproximative, pentru că tipul maşinii de spălat, programul de spălare, detergentul, calitatea apei şi condiţiile de ardere a decoruluii (aurului) cauzează fluctuaţii/variaţii ale rezultatelor.

Rezistenţa decorurilor finite la maşina de spălat vase se testează de obicei după programul de testare a Comisiei de Specialitate de Verificarea Materialelor (CSVM sau FNM), într-o maşină de spălat vase tip Miele.

Dacă decorul rezistă la 500 spălări fără modoficări/degradări remanente, atunci putem vorbi despre decor rezistent la maşină spălat vase. În cazul suportării de 1000 spălări cu maşina, fără deteriorări, decorul poate fi numit rezistent la efectele spălării cu maşina.

Printre preparatele prezentate în „Descrierea produsului” unele au prezentat rezultate foarte bune la testarea în maşina de spălat vase.  Aceste produse au primit în cartea tehnică calificativul de „Rezistent la Maşina de spălat vase”.

Posibilităţi de depozitare

Preparatele (de luster) conţin metalele nobile sub formă solubilizată, de aceea practic nu există sedimentare/depunere în timp.  Totuşi, şi preparatele de metale nobile trec prin proces de îmbătrânire. La păstrare în timp îndelungat, se produce creșterea vâscozității soluției. Nu recomandăm să se păstreze soluția de aur coloidal și de platină mai mult de 12 luni.

Preparatele (de luster) cu metale nobile se pot păstra la temperatura camerei (20grC). O încăpere mai răcoroasă de depozitare are efecte pozitive asupra păstrării lor. Temperaturile extreme, adică locuri expuse la surse de căldură sau razele solare, ex ferestre, etc, trebuiesc evitate.

Necesar de material

Necesarul preparatelor de metale nobile coloidale este cca 0,16-0,2g/100cm2 (la grosime de strat medie)

Condițiile de bază ale unui decor corespunzător

Trebuie să se lucreze în loc bine aerisit. Temperatura spațiului de lucru să fie între 20 – 25 grC și cu o umiditate relativă a aerului între 60 – 70%.

Obiectul de decorate trebuie să aibă suprafața curată și uscată. Praful, pete de apă și urme de degete conduc la degradarea / deteriorarea  decorului după ardere.

A dekorálandó tárgy felülete tiszta és száraz legyen. Por, ujj lenyomatok és vízfoltok a dekor károsodásához vezethetnek beégetéskor.

Trebuie să aveți grijă să nu decorați un astfel de produs care a fost adus recent dintr-o magazie rece în atelierul cald.  Probabil se va forma un strat subțire de condens invizibil cu ochiul liber. Urmarea va fi : probleme de ardere,  înțepături de ace pe filmul / pelicula de metal nobil ars.

Oferiți timp produselor ca să preia microclima spațiului de lucru.

Îndrumări pentru aplicarea soluțiilor

Preparatele de aur (luster) nu trebuiesc scuturate înainte de utilizare! Nici chiar atunci, dacă eventual apare o cantitate mică de sediment la fundul sticlei. Folosiți preparatul până la acest sediment. Preparatele coloidale de aur și platină vor fi livrate cu vâscozitatea reglată gata pentru utilizare, de aceea de obicei se pot folosi fără diluare ulterioară.  Totuși, în anumite cayuri speciale diluarea nu poate fi evitată:

-după o prelucrare îndelungată, la decorarea suprafețelor mari, și la aplicare prin pulverizare.

În primele două cazuri propunem 5 – 15% diluant tipV35 sau V39. Dacă se aplică prin pulverizare, atunci recomandăm diluare de 10 – 30%.

Scoateți din sticlă doar atâta preparat (luster) cât poate fi folosit într-un sfert sau jumătate de oră după care închideți imediat sticla. Gândiți-vă că solventul din preparat se evaporă continuu în aer, astfel că preparatul își mărește continuu vâscozitatea.

Aplicarea trebuie să se facă în strat de grosime medie. Un strat prea subțire strică /alterează calitățile mecanice și chimice ale decorului ars. Stratul prea subțire, în caz limită poare conduce la apariția unei colorări / decolorări înspre roșu, fără aspect de aur. Un strat prea gros poate duce la exfoliere, fierbere, și pete mate pe suprafața decorului.

Trebuie avut grijă la asigurarea mediului fără praf în timpul prelucrării și uscării. Suprafața încă neuscată este foarte sensibilă la praf. După uscare, decorul nu mai este atât de sensibil la praf, cu toate acestea, produsul trebuie ars fără întârziere.

Arderea decorului

În timpul încălzirii se ard (se descompun) mai întâi componentele organice ale preparatului. Acest proces se încheie pe la 400grC și se formează stratul de aur. O creștere lentă și uniformă a temperaturii, asigurarea de oxigen suficient și eliminarea rapidă a gazelor de emanație (de ardere), sunt de importanță decisivă în această fază a arderii, în scopul calității decorului final.

Temperatura maximă de ardere și durata acesteia influențează decisiv rezistența de legare / aderare a decorului finit pe produs. Calitatea materialului (ceramic?) și forma obiectului crează limite pentru temperatura maximă de ardere. O regulă generală valabilă este: cu cât mai ridicată este temperatura de ardere cu atât mai puternică este legătura decorului de aur cu produsul.

Caracteristici ale arderii decorului

 

Obiectul                      Domeniu de ardere

Porțelan                       780 – 880grC

Porțelan Fosfatic         750 – 880grC

Semiporțelan               750 – 850grC

Vitrus                          650 – 740grC

 

Defectele ce apar mai frecvent, cauze, precum și îndrumări pentru eliminarea acestora

 

Defectul Cauza posibilă îndrumare pentru eliminarea acesteia
Contur difuz. Aurul ,,fuge,, Preparatul este prea diluat Vasul de păstrat trebuie lăsat descoperit o vreme pentru evaporarea solventului
Preparatul este greu prelucrabil Diluantul a fort prea ,,gras,, sau se usucă prea lent. În cuptor au fost prea multe gaze organice. Vasul de păstrare se ține un timp deschis pentru evaporare. Încărcătura în cuptor trebuie redusă, aerisirea trebuie înbunătățită
Pete, defecte de ardere Impurități: amprente, pete de apă. Probleme cu cuptorul: -atmosferă reducătoare, -aerisire insuficientă, – încălzire prea rapidă în faza critică 300-400grC, -încărcătură prea compactă. Obiectul trebuie cutățat complet înainte de decorare. –introducere de oxigen, – îmbunătățirea aerisirii, -reducerea vitezei de preîncălzire, -reducerea încărcăturii cuptorului
Aurul se desprinde după ardere Impuritatea suprafeței produsului înainte de decorare. Preparatul s-a aplicat prea gros. Preparatul a fost prea diluat, de aceea s-a scurs, a format picătură, unde s-a format o grosime prea mare. S-a folosit un diluant prea ,,gras,, care se usucă lent. Decorul s-a scurs, a format picătură, ceea ce s-a desprins. Obiectul, înainte de decorare trebuie bine curățit. Trebuie redusă grosimea de aplicare. Preparatul trebuie mai puțin diluat. Trebuie folosit un diluant mai puțin ,,gras,,
Rezistența mecanică a decorului de metal nobil este prea mică -Temperatura de ardere prea mică. –Stratul preparatului aplicat este prea subțire Trebuie ridicată temperatura de ardere, Trebuie mărită grosimea de aplicare (a stratului).
Înțepături de ac Se pot produce înțepături de ac din cauza suprafeței umede a obiectului. Ex atunci când produsul este introdus dintr-o încăpere foarte rece în hala de lucru de decorare Trebuie lăsat timp ca obiectul să preia temperatura spațiului de lucru și condensul produs pe suprafață să se evapore